Click here for mobile pages

Bilder og logoer

Innholdet må ikke kopieres eller misbrukes i strid med åndsverksloven eller opphavsretten til åndsverket.

Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) lyder (utdrag):

"Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov bl.a. litterære, kunstneriske, fotografiske verk, tegninger, grafikk, kart, oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for allmennheten. Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når det fremføres utenfor det private område".  
 

Galleri

Eik Annen Etage


Les mer...

Caroline & Christian


Les mer...

Rom & suiter


Les mer...

Theatercaféen


Les mer...

Møter & Events


Les mer...

Brosjyre og omtale

Klikk på teksten for å få opp hele artikkelen  

Om du har problemer med å laste ned brosjyren eller artiklene kan du hente siste versjon av Adobe Reader gratis her.

ONLINE BOOKING

Bestill rom

Velg ønsket dato:

Døgn

Personer

Account code:

Reserver bord

Theatercaféens
Online bordreservasjon

FORESPØRSEL

Send en forespørsel

Møter & Events
Theatercaféen
Restaurant Eik
Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26. Postboks 1510 Vika, N - 0117 Oslo / Tlf: +47 22 82 40 00 / booking@hotelcontinental.no