Hotel Continental

 • Online Booking

  Reserver et bord

  Theatercaféens
  Online bordreservasjon Neste
 • Forespørsel

  Send en forespørsel

 • Facebook

Bilder

Innholdet må ikke kopieres eller misbrukes i strid med åndsverksloven eller opphavsretten til åndsverket.

Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) lyder (utdrag):

"Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov bl.a. litterære, kunstneriske, fotografiske verk, tegninger, grafikk, kart, oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for allmennheten. Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når det fremføres utenfor det private område".

Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26.Postboks 1510 Vika,N - 0117 Oslo / Tlf: +47 22 82 40 00 / booking@hotelcontinental.no