Miljøtiltak på Hotel Continental

I 2019 var Oslo Europeisk miljøhovedstad. Dette viser at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Hotel Continental støtter selvfølgelig en grønn og bærekraftig fremtid.

Miljøfyrtårn-sertifisert

Hotel Continental er Miljøfyrtårn-sertifisert og har vært det siden 2011. Det betyr at vår virksomhet tar bærekraft på alvor, og har oppfylt strenge krav til: arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Ved å velge oss bidrar du til en mer bærekraftig fremtid.

Kutt matsvinn 2020

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke bærekraftig, verken for lønnsomhet, miljø eller av etiske årsaker. Sammen med resten av serveringsbransjen i Norge, har Hotel- og Restauranthuset Continental satt seg som mål å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Bli med å kutte matsvinnet du også! 

​Våre miljøtiltak

1. Grønn oppvarming av alle arealer med fjernvarme, ikke strøm!
2. Varmepumpe og varmegjenvinning på alle VVS . Besparelsen er på 1,5 mill kWt pr år.
3. Avfall
   - Sortering i 16 fraksjoner
   - Gjenvinning av matavfall
   - Krav til leverandører ved leveranse i forhold til mindre papp, papir og plast
   - Avfallsmengdene er blitt redusert med 10% - dvs. ca. 30 tonn pr år
4. Ved rehabilitering av bygningsmassen gjenvinnes 80 - 85 % av bygningsavfallet

Vi er også generelt opptatt av å ikke bruke så mye papir og har derfor gått mer og mer over på de digitale platformene og bort i fra markedsføring og informasjon på papir.

Oppfordring til våre gjester

Vi kan innføre mange flotte tiltak for å sikre oss en grønnere fremtid, men vi er også avhengig av å ha med våre gjester på en grønn tankegang. Vi oppforderer derfor gjestene til å f.eks. bruke håndkleet flere ganger, ikke bytte på sengen hver dag, drikke vann fra springen, bestille riktig mengde mat m.m.

Takk for at du er med på å gjøre en forskjell! 

Theatercafeen Leading Hotels