Miljøhovedstad 2019

EU har kåret Oslo til Europeisk miljøhovedstad i 2019. Dette viser at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Hotel Continental støtter selvfølgelig en grønn og beærekraftig fremtid.

Miljøfyrtårn-sertifisert

Hotel Continental er Miljøfyrtårn-sertifisert og har vært det siden 2011. Det betyr at vår virksomhet tar bærekraft på alvor, og har oppfylt strenge krav til: arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Ved å velge oss bidrar du til en mer bærekraftig fremtid.

Kutt matsvinn 2020

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke bærekraftig, verken for lønnsomhet, miljø eller av etiske årsaker. Sammen med resten av serveringsbransjen i Norge, har Hotel- og Restauranthuset Continental satt seg som mål å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Bli med å kutte matsvinnet du også! 

​Våre miljøtiltak

1. Grønn oppvarming av alle arealer med fjernvarme, ikke strøm!
2. Varmepumpe og varmegjenvinning på alle VVS . Besparelsen er på 1,5 mill kWt pr år.
3. Avfall
   - Sortering i 16 fraksjoner
   - Gjenvinning av matavfall
   - Krav til leverandører ved leveranse i forhold til mindre papp, papir og plast
   - Avfallsmengdene er blitt redusert med 10% - dvs. ca. 30 tonn pr år
4. Ved rehabilitering av bygningsmassen gjenvinnes 80 - 85 % av bygningsavfallet

Vi er også generelt opptatt av å ikke bruke så mye papir og har derfor gått mer og mer over på de digitale platformene og bort i fra markedsføring og informasjon på papir.

Oppfordring til våre gjester

Vi kan innføre mange flotte tiltak for å sikre oss en grønnere fremtid, men vi er også avhengig av å ha med våre gjester på en grønn tankegang. Vi oppforderer derfor gjestene til å f.eks. bruke håndkleet flere ganger, ikke bytte på sengen hver dag, drikke vann fra springen, bestille riktig mengde mat m.m.

Takk for at du er med på å gjøre en forskjell! 

Theatercafeen Leading Hotels