Gå til innhold
Arkitekturen på Hotel Continental

Booking

Sjekk tilgjenglighet

Arkitektur fra flere tidsepoker

Hotel Continental er bygget i tre faser og danner et triangel mellom Stortingsgaten, Klingenberggaten og Olav Vs gate.

Hotellet representerer tre ulike stilepoker innen arkitekturen. Det gikk over 60 år fra første delen av Hotel Continental ble reist, til det siste bygget sto ferdig. Det er først og fremst fra utsiden man får inntrykk av de ulike stilepokene.

Bygg 1 - Art Noveau eller jugendstil

Hotellets første bygning sto ferdig i år 1900. Arkitekten, Ivar Kock, sto bak et stort antall leiegårder, villaer og forretningsgårder i Kristiania i 1890-årene. De arkitektoniske detaljene på datidens bygninger var først og fremst inspirert av renessanse- og barokkarkitektur, og den tekniske standarden var for sin tid meget høy med elektrisk lys, heisanlegg og sentralvarme. Bygningen står på Byantikvarens gule liste over verneverdige kulturminner og –miljøer i Oslo.

Bygg 2 - Funksjonalismen

I august 1930 startet arbeidet med å bygge Hotel Continentals andre bygg. Funkis-bygningen med elementer fra Art deco-stilen, var på åtte etasjer med innrykket toppetasje. Utførende arkitekt var Ole Øvergaard, og bygningen ble innviet 17. mai 1932. I denne byggerunden fikk alle nye hotellrom egne bad, og Hotel Continental fikk en sentral lobby med inngang fra Stortingsgaten. Også denne bygningen står på Byantikvarens gule liste over verneverdige kulturminner og –miljøer i Oslo.

Bygg 3 – Modernisme

Da Hotel Continental skulle utvide med sitt tredje bygg på slutten av 1950-tallet , fikk arkitekt Ole Øvergaard nok en gang oppdraget sammen med erfarne entreprenører. Bernt Heiberg hadde ansvaret for innredningen av hotellrommene og for de to nye restaurantene på hjørnet mot Vika. Denne gangen ble en ny metode for veggtekking tatt i bruk, og emaljerte plater i stål ga fasaden en sterk karakter.